Gode råd

Hva bør du gjøre for å ta vare på dine minner.

For å være helt trygg bør du følge 3-2-1-prinsippet: Alltid ha tre kopier, på to forskjellige medier og minst én ute av huset i tilfelle brann.

Når det er sagt, så er det ingen måte som er en fullstendig trygg lagringsmåte.

Minnekort, minne på mobil, usbminne, osv er raske, men du kan ikke forvente veldig lang lagringstid på dette medie. Så kort tid som 3 måneder har vært nevnt.

Den gamle gode harddisken er heller ikke trygg, med en forventet levetid på ca 6 år og der noen går i stykker allerede etter noen måneder.

Cd, dvd, blueray har en forholdsvis grei levvetid om de oppbevares stående i ca 25 grader uten sollys. Har lett for å få riper.

Skylagring er som regel trygg, om de ikke går konkurs, så lenge du betaler. Men ha alltid minst en kopi hos deg selv.

Husk det kan skje deg!